یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

 

 

 

                                                                                        بسمه تعالی

                                                                                                                     و اَمرَهُم شورا بَینَهُم

 

1 ) توکل و  امید بر خداوند متعال و توسل به ائمه معصومین (ع) در انجام وظایف و  امور محوله.

2 ) صیانت از اعتماد و آراء اعضاء و سهامداران نسبت به منتخبین خود، هیئت مدیره و بازرسین.

3 ) وفای به عهد، رازداری، امانت داری ، تعهد ، پایبندی به اصول  و مسئولیت پذیری.

4 ) الزاماً روشنگری ، شفافیت در امور و اطلاع رسانی بموقع ، بمنظور تنویر افکار عمومی .

5 ) تقسیم کار و مسئولیت بر مبنای شرح وظایف  و اختیارات هر کدام از ارکان تشکیل دهنده تعاونی.

6 ) الزاماً پاسخگویی بدون قید و شرط  ، با گشاده رویی به کلیه سئوالات ، ابهامات و هرگونه شبهه و شائبه

7 ) صداقت ، صحه صدر،  گفتمان توام با همراهی و تعامل و با رعایت اصول اخلاقی.

8 ) استقبال و گشاده رویی در پذیرش و دریافت هرگونه  نقد، انتقاد و  پیشنهادات طرح شده از سوی هر کدام از اعضاء و سهامداران، در هر سطح سازمانی .

9 ) تلاش و کوشش، جدیت و  پیگیری های مستمر و مداوم در هر  لحظه و زمان ممکن و بدون فوت وقت و استفاده حداکثری از فرصت های پیش رو.

10 ) ایجاد زمینه بمنظور هم اندیشی، همگرایی ، هم افزایی، و همراهی اعضا و سهامداران در  اداره امور تعاونی.

11 ) دقت و سرعت عمل توام  با کمیت و کیفیت و پیشگیری از اتلاف وقت و زمان . 

12 ) بهره مندی و بهره گیری  از همه ظرفیتهای بالقوه و بالفعل موجود در دسترس سازمانی .

13 ) پرهیز و اجتناب اکید از اتخاذ هرگونه تصمیمات غیر کارشناسی و اقدامات انفرادی.

14 ) پرهیز و اجتناب  اکید از پرداختن و عدم توجه به مسائل حاشیه و آفت در انجام بموقع امور.

15 ) پرهیز و  اجتناب اکید از صرف  هزینه های غیر ضروری و  رعایت صلاح و صرفه تعاونی .

16)  ایجاد فرصت و زمینه با استفاده از تجربیات علمی و ارزنده و جلب مشارکت اجرائی و حداکثری اعضاء و سهامداران تا حصول و رسیدن به هدف مشترک.

17 ) مشورت و شورا با برگزاری جلسات مستمر و مداوم بر مبنای تصمیمات کارشناسی و اقدامات متناظر گام به گام بر اساس برنامه و سند چشم انداز راهبردی.

18 ) ارتباط مستمر و ارائه گزارش  از روند اقدامات صورت گرفته به نهادها و مراجع ذیصلاح قانونی و ناظرین بر امور تعاونی ها و مجامع عمومی.

19 ) تعیین اولویت ها و بررسی معضلات و مشکلات  پیش رو و دست یابی به راهکارهای مناسب  برون  رفت از هر وضعیت.

20 ) تاکید بر عدالت، برابری و مساوات بر مبنای سهام و سرمایه  و ایفای تعهدات اعضاء و جلوگیری از تبعیض و تضییع  حقوق  اعضاء نسبت به یکدیگر.

21 ) مبنای تصمیم سازی، تصمیم گیری و اتخاذ  روش ها در چارچوب قوانین و مقررات اساسنامه 

 22)  تشخیص یا مصلحت اندیشی در انجام بعضی امور با لحاظ صلاح و صرفه تعاونی  و بر مبنای موافقت اکثریت آراء جمعی.

23 ) ایجاد شرایط ، زمینه و ساز و کار و فراهم نمودن بسترهای لازم  برای رصد انجام امور، توسط کارگروههای  داوطلب فنی و تخصصی ، (عمران، حقوقی، حسابداری، مالی، برق، مکانیک، سازه)  سازماندهی شده از میان  اعضاء و سهامداران بعنوان یک بخش نظارتی.

24 ) بازرسین بعنوان ناظرین منتخب اعضاء و سهامداران و مجامع و یکی از عالیترین مراجع ذیصلاح قانونی و  از ارکان اصلی  تعاونی، در جهت نظارت ، بدون هرگونه قید و شرط ، محدودیت زمانی و مکانی بر کلیه امورات تعاونی.

 

هیئت مدیره تعاونی مسکن

 

یادآوری ، توجه و تذکر مهم :

 بنابر نصح صریح قانون  و مفاد اساسنامه، امر نظارت ، پیگیری،  پرسشگری رصد امور،  مطالبه بحق  و اجرای جزء به جزء و صحیح این سند و منشور توسط هیئت مدیره  از تکالیف قانونی ، وظایف ذاتی و از حقوق اساسی و مسلم معنوی و مادی اعضاء و سهامداران بوده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، قصور و کوتاهی در اداره امور تعاونی،  هر کدام از اعضاء و سهامداران موظف و مکلفند بمنظور جلوگیری از تضییع حقوق و منافع عمومی  مشترک ، بدون فوت وقت و در نظر گرفتن ملاحظات فردی و جمعی مراتب را کتباً و مستنداً و با ذکر دلایل استنباطی بصورت مشروح به مراجع ذیصلاح قضائی، قانونی ، نظارتی ، بازرسین تعاونی و طرح در مجامع عمومی یا  فوق العاده تا حصول نتیجه و  تعیین تکلیف قطعی  گزارش و پیگیری نمایند.


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۰۱