یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

 

 

 

                                                                          (چـند گـام تـا مـوفقیت)
گام اول : پیگیری، صدور و اخذ سند مالکیت زمین تامین راه از سازمان آب و برق بنام شرکت آبفا خوزستان که این امر محقق  گردید.
گام دوم : پیگیری مجددانه و موثر جهت واگذاری و انتقال سند مالکیت زمین از شرکت آبفا خوزستان بنام تعاونی مسکن شماره 3 که توسط اعضاء محترم کارگروه مسکن در دست بررسی می باشد.
گام سوم : ایجاد و راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی اعضاء و سهامداران ، سایت و سامانه پیام کوتاه تعاونی مسکن توسط مدیریت محترم روابط عمومی در دست اقدام می باشد.
گام چهارم : سازماندهی و تشکیل کارگروههای تخصصی و فنی از میان اعضاء و سهامداران تعاونی بمنظور مشارکت حداکثری اعضاء ، اطلاعیه ثبت نام از متقاضیان داوطلب صادر گردید.
گام پنجم : مطالعات اولیه مهندسی و بررسی گزینه های مختلف و طراحی پروژه توسط کار
گروه های تخصصی و فنی و مشاورین خبره.
گام ششم : تعیین و تغییر نوع کاربری زمین بر اساس طرح پیشنهادی کارگروههای تخصصی و فنی و مورد مصوب مجمع عمومی تعاونی مسکن.
گام هفتم : بررسی روشها و تعیین نوع مشارکت از طریق اشخاص حقیقی و یا حقوقی بمنظور تامین منابع مالی پروژه با اخذ وام و تسهیلات، و یا سایر منابع پیش بینی شده و در دسترس.
گام هشتم : تهیه ، تنظیم و تدوین قرارداد و عقد پیمان عملیات اجرایی، بر اساس پروژه طراحی شده و مورد مصوب مجمع عمومی تعاونی مسکن.
گام نهم : آغاز و شروع عملیات اجرایی پروژه طراحی شده مصوب مجمع عمومی شامل (نظارت، اجرا، و ساخت).
گام دهم : پایان و اتمام عملیات اجرایی پروژه وتحویل آن به اعضاء و سهامداران بر اساس سهام تعیین شده.
گام یازدهم : تشکیل کارگروه و کمیسیون تسویه بمنظور انحلال و پایان کار تعاونی مسکن.