یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳

بسم الله الرحمن الرحیم

« وَ تَعاوَنُوا عَلی البَر وَ التَقوی»

( و همواره در راه نیکی و پرهیزکاری با هم تعاون کنید )

*مقدمه

از فرمایشات گوهر بار پیامبر اسلام  نبی اکرم، حضرت محمد (ص) و  امام معصوم (ع) که فرموده اند :  اگر کسی برای کمک، یاری و نفع رساندن و برآوردن حاجت برادر دینی خود تلاش کند بمنزله مجاهد در راه خداست که همه عمرش را عبادت نموده و هزار حسنه دارد  و مَثل کسی است که سعی میان صفا و مروه را بجای آورده است.

*معرفی شرکت

*نام شرکت : شرکت تعاونی مسکن شماره 3 کارکنان صنعت  آبفا خوزستان و نوع آن توزیعی است.

*اهداف: ترویج، تحکیم ، مشارکت، همکاری ، تعاون و کمک به تحقق اهداف بخش تعاون بمنظور تامین نیاز مسکن اعضاء.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*موضوع فعالیت : تهیه زمین مسکونی ، احداث و ساخت ساختمان، خانه و آپارتمان های مسکونی و یا خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده جهت واگذاری به اعضاء .

*حوزه فعالیت :   استان خوزستان ، شهرستان اهواز.

*آدرس و محل دفتر اصلی: استان خوزستان ، اهواز، کیانپارس ، فلکه اول ، دفتر شماره یک  مستقر در ساختمان مرکزی و ستادی شرکت آب و فاضلاب خوزستان وابسته به وزارت نیرو.

*شماره های تماس ثابت  :  7 33360083 061              * فاکس :   33363300 - 061

*قانون تشکیل تعاونی : در اجرای اصل یکصد و بیست و سه قانون اساسی جمهوری  اسلامی ایران ، قانون اصلاح موادی از قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری  اسلامی ایران مصوب 17/2/1393 مجلس محترم شورای اسلامی و مورد تائید شورای محترم نگهبان قانون اساسی به شماره 14499/31 مورخ 5/3/93 و اساسنامه تشکیل شرکت های تعاونی مسکن مصوب (13/6/1370) و ملهم از اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بعنوان یک میثاق ملی و سند راهبردی در راستای تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی پایدار.

*سال تاسیس : اوایل سال (1386)            *شماره ثبت   : (29709)

*روزنامه رسمی :    کثیرالانتشار استانی ، روزنامه اصلی نور خوزستان و عصر کارون (علی البدل)

*شماره سامانه پیام کوتاه : 10008458

*تعداد اعضاء و سهامداران :

1 ) مرحله اول در  زمان تاسیس: 38 نفر

2 ) مرحله دوم تغییرات سهام و سرمایه در سال ( 91)  :  61 نفر

3 ) مرحله سوم بر اساس آخرین تغییرات سهام و سرمایه در سال (97)  :  395 نفر

*اعضاء هیئت موسس ، مدیران عامل، هیئت مدیره و بازرسان از بدو  تاسیس و تشکیل ،  عبارتند از :

الف )  از ابتدای سال تاسیس (1386) لغایت اواخر نیمه دوم سال ،(1390 ) بمدت  4 سال ، آقایان :

  هاشم حزباوی (مدیرعامل)    مسعود آریامنش (رئیس هیئت مدیره)    علیرضا شایان نژاد
 (نایب رئیس)   
هاشم حزباوی   (منشی هیئت مدیره)   علیرضا قرینه (علی البدل هیئت مدیره ) 
حسین نجفی  (بازرس اصلی)،  علی سلامی (بازرس علی البدل) .

 ب )   از اواخر نیمه دوم سال (1390) لغایت اوایل نیمه دوم سال (1396) به مدت 6 سال ،  آقایان :

عاشور حمادی (مدیرعامل) عادل مجدم (رئیس هئیت مدیره) علی کوزه ساز زاده (نایب رئیس) * (منشی هیئت مدیره)    یاسین نیک نژاد (علی البدل هیئت مدیره)    سیدمسعود ناصری  (بازرس اصلی)     عبدا... اردشیری (بازرس علی البدل)

پ ) از اواخر نیمه دوم سال (1396)    لغایت اواخر نیمه دوم سال (1399)  به مدت 3 سال، از زمان آخرین انتخابات،  آقایان :

سام بردبار  ( مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره )   علیمراد مهدیپور  (رئیس هیئت مدیره)
امین زراسوندی (نائب رئیس)   منوچهر شریف پور سولگانی (عضو اصلی هیئت مدیره)  ملک محمد بیدکانی بختیاروند (منشی هیئت مدیره) مسعود زنگنه، افشین محمدی ، فرزاد شریف پور سولگانی
(علی البدل هیئت مدیره)    احمد براتی،  مهدی خرمدل، محمدرضا طریقی    (بازرسان اصلی)

حسن رضایی روزبهانی (بازرس  علی البدل).